Leeftiid
0-3 3-6 6-9 9-12 12-15

Studio F derop út - sport

De dokter komt lâns om alle wurknimmers fan Studio F te ûndersykjen. Net eltsenien is neffens de dokter fit genôch. Derom begjinne se in triathlon mar it giet net om it hurdst....

Alle útstjoerings fan StudioF